Preuzmite sliku - svi Bulovići

Klikni na sliku ispod za pregled Bulovića na internetu
Preuzmi ovu sliku -
Krstanovi Lazičići


Kolonisti


Pravoslavne crkve u Dalmaciji

 

 

 

 

 

 


Objašnjenje po knjizi
Vinka Bulovića
Dodati su meni znani !!!
.


Ime
Prezime
E-mail
Poruka
39135
(prepiši broj)

 

Ovo je rodoslov jednog plemena, jednog prezimena. Verovatno je malo Bulovića koji se nikada nisu zainteresovali  za svoje poreklo, svoju prošlost, svoje pretke i upitali se: ko su, šta su i odakle su, jer čovjek nije reka pa da se ne vraća svome izvoru, svojoj prošlosti. Ova sajt vodi Buloviće u prošlost i daje odgovore na mnoga pitanja njihove genealogije od prvog poznatog pretka do danas. Rodoslov obuhvata razdoblje od 1700. do 2010. godine, odnosno deset generacija, naraštaja, kolena, pokoljenja. To je period porodičnog stabla Bulovića po krvnom srodstvu, praćen vertikalno i horizontalno.
Bulovići ponosni sami na sebe, pa kad bi se god našli u priči o Bulovićima, uvek bi isticali da bi trebalo nešto napisati, napraviti o Bulovićima i da oni to zaslužuju. Ali ko?

Ljubo Bulović, Sombor, Prote Mateje Nenadovića 4, iz roda Lazičića 8. koleno. Sve primedbe i sugestije možete slati na bulovicljubo@gmail.com